Despre Mistar Proiect

Societatea comerciala MISTAR PROIECT Ploiesti a fost infiintata in anul 1997.
 
Domeniile noastre de activitate:
Activitati la sediu
7111 – Activitati de arhitectura
7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
Activitati desfasurate in afara sediului social si a sediilor secundare
7120 – Activitati de testari si analize tehnice
4313 – Lucrari de foraj pentru constructii
 
Activitati de proiectare
Intocmire documentatii geotehnice, in conformitate cu NP074/2014:
Studii geotehnice preliminare (SGP), necesare fazei preliminare de proiectare denumita Studiu de prefezabilitate (S.PF.)
Studii geotehnice (SG), necesare fazelor de proiectare Studiu de fezabilitate (S.F.) si Proiect tehnic (P. Th.), inclusiv in etapa de Documentatie tehnica pentru autorizarea constructiilor (D.T.A.C.)
Studii geotehnice de detaliu (SG-D,) necesare fazei de Detalii de executie (D.E.)
Studii geotehnice pentru proiect in faza unica (SG-U), necesare in faza unica (P.T.+D.E.)
Intocmire studii hidrogeologice
Intocmire documentatii hidrologice pentru obtinerea avizului/ autorizatiei de gospodarire a apelor
Intocmire studii de gospodarire a apelor
Intocmire expertize geotehnice
Executie foraje de monitorizare a nivelui apei subterane (piezometre) si a poluarii cu produse petroliere, masurarea peliculei de reziduuri
Executie foraje pentru consolidari
 
Documentatiile sunt elaborate pentru obiective civile si industriale, publice sau private: constructii pentru industria de petrol si gaze, platforme sonde, drumuri de acces, parcuri, separatoare, statii pompe, statii compresoare, statii deetanizare gaze, statii tratare titei, sisteme de alimentare cu apa potabila si industriala, depozite titei, rampe incarcare – descarcare produse petroliere, conducte magistrale de titei si gaze, conducte de apa, infrastructura de telecomunicatii, infrastructura de transport (cai ferate, drumuri, poduri) robineti, hale industriale, sali de sport, terenuri sportive, grupuri scolare, spatii administrative, cladiri de birouri, parcuri de agreement, parcuri cu centrale eoliene, microhidrocentrale pe cursuri de apa, locuinte etc.