Abilitari – Certificari

 
CERTIFICAT SMC - MISTAR-QC-1170 CERTIFICAT SMM MISTAR-QM-1104 APE_certificat_2013_2016
 
CERTIFICARILE OBTINUTE DE MISTAR PROIECT PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII:
 

    • Certificat Nr. QC/ 1170 – Certificarea sistemului de management al calitatii, conform cu SR EN ISO 9001:2008/ed. 4, pentru activitati de proiectare, urbanism si alte servicii pentru inginerie geologica si hidrologica, lucrari de foraj si sondaj pentru constructii, activitati de testare si analize tehnice (prospectare de ape si pamanturi privind imbunatatirea mediului)

 

    • Certificat Nr. QM/ 1104 – Certificarea sistemului de management al mediului, conform cu SR EN ISO 14001:2005/ed.5, pentru activitati de proiectare, urbanism si alte servicii pentru inginerie geologica si hidrologica, lucrari de foraj si sondaj pentru constructii, activitati de testare si analize tehnice (prospectare de ape si pamanturi privind imbunatatirea mediului)

 

  • Certificat atestare nr. 28 emis de Ministerul Mediului si Schimbarilor climatice in ceea ce priveste competenta tehnica si profesionala in efectuarea de lucrari in urmatoarele domenii: intocmirea studiilor hidrogeologice, intocmirea studiilor de gospodarire a apelor, elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor